Zeebaars

Zeebaarzen

Dicentrarchus labrax, (Linnaeus, 1758)*

Lengte afgebeelde vis: 45 cm

Lengte tot circa: 100 cm

V 42 cm.


Toelichting

Herkenning: 1Twee bijna even lange gescheiden rugvinnen, waarvan de eerste met acht tot negen stevige stekels. 2Donkere vlek op de kieuwdeksels. 3Egaal van kleur (geen lengtestrepen). Jonge exemplaren met zwarte stipjes. 
Verspreiding: Noordoost-Atlantische Oceaan van Marokko tot en met de Noordzee. Langs de Nederlandse kust algemeen. Vooral larven en juvenielen komen talrijk in de zeearmen voor. Volwassen dieren vooral gebonden aan hard substraat.
Leefwijze: Leeft in kustwateren en estuaria, waar in kleine scholen op vis wordt gejaagd. Paait in april en mei op een diepte van meer dan 20 meter bij de zuidkust van Engeland. Trekt ’s winters naar dieper water op zee.
Voedsel: Vis, inktvis en kreeftachtigen.