Inktvissen en Octopussen (weekdieren)

pijlinktvis octopus
  pijlinktvis
  octopus

Kenmerken

 • Inktvissen hebben vaak een inwendige schelp als skelet
 • Octopussen hebben geen skelet
 • Hebben lange vangarmen
 • Het lichaam is tweezijdig symmetrisch
 • Inktvissen zijn hoog ontwikkelde weekdieren. Dit is bijvoorbeeld te zien aan hun ogen, waarmee ze bijzonder goed kunnen onderscheiden. Het zijn jagers, die het voorzien hebben op kreeftachtigen, vissen en andere inktvissen.
 • Inktvissen staan op het menu van vele soorten roofvissen, dolfijnachtigen en van de mens. Maar ze hebben drie manieren om zich te beschermen tegen belagers. Ten eerste kunnen zij pijlsnel achteruit wegzwemmen door hun lichaamsspieren te gebruiken als een straalmoter. Ten tweede kunnen zij een wolk kleurstof uitstoten, en te derde hebben ze een groot vermogen tot camouflage: ze nemen de kleur van de omgeving aan. Met name de zeekat is hier beroemd om; die noemt men ook wel de 'kameleon van de zee'.

Voorbeelden

 • Binnen de inktvissen onderscheidt men twee hoofdgroepen: de achtarmigen en de tienarmigen.
 • Een achtarmige die voorkomt in de Noordzee is de kleine achtarm. Verder komen vrijwel alleen tienarmige soorten voor in de Noordzee: de zeekat, de gewone pijlinktvis, de dwergpijlinktvis en de grote pijlinktvis.