Wijting


Toelichting

Herkenning: 1Drie rugvinnen en twee anaalvinnen, zijlijn donker. 2Onderstandige bek met spitse snuit en lange puntige tanden; geen kindraad (bij jonge dieren een zeer korte kindraad). 3Donkere vlek bovenaan de basis van de borstvinnen. 4Voorzijde eerste anaalvin ter hoogte van de helft van de eerste rugvin. 
Verspreiding: Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse kust algemeen.
Leefwijze: Leeft bij de bodem op diepten vanaf de kustzone tot 300 meter. Paait vanaf het voorjaar tot ver in de zomer. De eieren zweven in het water, jonge wijting verzamelt zich vaak onder kwallen, waarschijnlijk ter bescherming.
Voedsel: Vooral garnalen en vis.