Tongschar


Toelichting

Herkenning: 1Platvis met de ogen op de rechterzijde, lichaam ovaal, dik, vlezig en glad, zonder benige knobbels of ruwe schubben. Chocoladebruin met onregelmatige lichtere vlekken. 2Kleine kop en bek; bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog. 3Zijlijn zwak gebogen boven de rechterborstvin. 
Verspreiding: Noordoost Atlantische Oceaan en Noordzee. Langs de Nederlandse kust minder algemeen.
Leefwijze: Komt vooral voor op grof sediment (grind en schelpengruis) op een diepte van 10-200 meter. Paait van april tot augustus op een diepte van 50-150 meter. De eieren en larven leven vrij zwevend in het water. Jonge tongschar gaat bij een lengte van 15-20 mm naar de bodem.
Voedsel: Wormen, kreeftachtigen en schelpdieren.