Schar


Toelichting

Herkenning: 1Platvis met de ogen op de rechterzijde, huid iets ruw door fijn getande schubranden. Veelal witte vlekken langs de vinnen op een geelbruine ondergrond. 2Kleine bek; bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog. 3Zijlijn maakt een duidelijk bocht rond de rechterborstvin. 
Verspreiding: Noordoost-Atlantische Oceaan, Oostzee en Noordzee. Langs de Nederlandse kust algemeen.
Leefwijze: Leeft op zandige en modderbodems, op een diepte van 5-200 meter. Paait van december tot maart op een diepte van meer dan 20 meter. De eieren en larven leven vrij zwevend in het water. Jonge schar gaat bij een lengte van circa 14 mm naar de bodem.
Voedsel: Voornamelijk wormen en kreeftachtigen, maar ook weekdieren en stekelhuidigen.