Vissers uit heel Nederland komen maandagmorgen in het gemeentehuis van Urk bij elkaar om te overleggen over mogelijke acties. Aanleiding is de verwachting dat de Europese Unie woensdag definitief zal besluiten om de pulsvisserij te verbieden.

De stemming onder de vissers is geladen. Zo’n tachtig Nederlandse Noordzeekotters hebben hun schepen de afgelopen tien jaar omgebouwd voor de pulstechniek (elektrisch vissen). Hun investering, tot 300.000 euro per schip, dreigt door een „politiek besluit van Europa” –aldus minister Schouten van LNV zaterdag– waardeloos te worden.

Zaterdag zinspeelden sommige vissers op sociale media al op harde acties, waaronder blokkades van belangrijke vaarwegen. Anderen wijzen erop dat de Nederlandse overheid aan de kant van de pulsvissers staat en dat protesten publieksvriendelijk moeten zijn en zich moeten richten op de Europese instellingen.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie proberen het eens te worden over de toekomst van de pulsvisserij, die tot nu toe alleen met speciale ontheffing mag worden toegepast. Afgelopen vrijdag was al duidelijk geworden dat het er heel donker uitziet. De belangenorganisaties van de kottervissers stuurden toen een noodkreet naar premier Rutte. Ze vroegen hem om in contact te treden met de Franse president Macron en voorzitter Juncker van de Europese Commissie om het verbod op de pulsvisserij tegen te houden.

Juist woensdag houdt Urk, dat zo’n dertig pulskotters telt, de plaatselijke biddag voor de visserij. Vandaar dat een groot deel van de vloot momenteel in de havens ligt.

Tegenstand van de pulsvisserij komt met name van Franse en Britse kustvissers en de radicale Franse milieuorganisatie Bloom. Bloom meldde zaterdag op basis van bronnen in Brussel dat de Europese lidstaten de pulsvisserij met ingang van 1 januari 2022 volledig willen verbieden. Alleen Nederland en Duitsland zijn daar tegen.

Sinds mei 2017 hadden de lidstaten het standpunt dat teruggevallen moest worden op de zogeheten 5-procentsregel: maximaal 5 procent van de kottervloot zou op experimentele basis met puls mogen blijven vissen. Ook die uitzondering lijkt nu van tafel te gaan. Dit zou betekenen dat alle pulsvissers hun schip moeten ombouwen naar andere vistechnieken, zoals de traditionele boomkorvisserij. Bij die laatste ligt het brandstofverbruik ongeveer twee keer zo hoog als bij puls.

Bloom vindt het nieuwe standpunt van de lidstaten niet ver genoeg gaan. Woordvoerder Mathieu Colléter zei zaterdag dat wachten tot 2022 een veel te lange tijd is voor kleinschalige kustvissers, die vervolgens failliet dreigen te gaan. In het Europees Parlement gaan stemmen op voor een verkorte overgangsperiode tot 31 juli 2019. Bloom kan daar mee instemmen maar vindt wel dat kleinschalige vissers steun moeten krijgen om het hoofd boven water te houden, „omdat zij minder vis vangen vanwege de activiteiten van de pulsvissers.”

Minister Schouten zei zaterdag op het congres van de ChristenUnie dat zij zich inzet voor „een fatsoenlijke overgangsperiode” voor de Nederlandse pulsvissers. „Dit dossier is heel zorgelijk. Dit is Europa op zijn smalst. Een techniek die evident goed is voor het milieu en het bodemleven op onder andere de Noordzee wordt het niet om inhoudelijke maar om politieke redenen ongelofelijk moeilijk gemaakt.”

Als het tot een verbod komt, gaan Nederland zijn vissers niet in de steek laten, verzekerde Schouten. „Wij blijven naast onze vissers staan. Ik zal zelf door blijven knokken voor technieken die goed zijn voor ons milieu en de vissers. Als dat er van gaat komen kan dat niet zonder fatsoenlijke overgangstermijn. Ik accepteer niet dat Europa om politieke redenen per direct onze visssers het werken en het leven moeilijk gaat maken.”

#VISSERSPROTEST IN DEN HAAG
Nederlandse vissers protesteren dinsdag met hun families in Den Haag tegen de dreigende Europese pulsban. Vissers eisen in het vragenuurtje dat minister-president Mark Rutte deze week bij zijn Franse collega Macron het onderste uit de kan haalt. Frankrijk is fel tegenstander van pulsvisserij, een methode die zich door grote milieuvoordelen het best laat omschrijven als #klimaatvissen. Visserskinderen komen naar de Hofstad voor een dagje #klimaatspijbelen.

#BLOG. Door Willem den Heijer
PULS ALLEEN GEBAAT BIJ VOORTZETTING

Hoe de uitslag van de Triloog in Brussel vanavond ook uitpakt, elke vorm van inleveren, betekent een schop onder de kont voor Nederlandse vissers. Dus een compromis schiet niet op, zeker niet als de helft van de vergunninghouders moet stoppen.

Ook al doen mensen als Peter van Dalen (CU) en onze minister nog zo hun best, dan is dat nog steeds een aderlating. Desalniettemin zou een herbeoordeling van de pulstechniek over drie jaar weleens zeer kansrijk kunnen zijn. Gedurende die periode zullen de tegenstanders van de pulstechniek niet stil blijven zitten.

BLOOM
De relatief onbekende en bescheiden milieuorganisatie BLOOM zal ongetwijfeld doorgaan met het ventileren van onzin over geëlektrocuteerde vis, het pulsvissen in verboden gebied, destructie van de zeebodem en overbevissing. En met BLOOM zullen ook andere milieuorganisaties die graag hun stem willen laten horen, beweren dat de pulstechniek een drama voor het milieu is. BLOOM voert de discussie zonder de visserij en ziet kans om tot diep in de spelonken van de Europese Unie door te dringen. Voor deze luidruchtige Franse milieuorganisatie gelden niet de regels van het veiligheidsprotocol in Brussel. Hun leden kunnen doen wat ze willen; Veel ophef maken.

INVLOED SOCIALE MEDIA
Op sociale media spelen de medewerkers van BLOOM het keihard. Ze dulden geen debat op niveau en zijn niet gevoelig voor wetenschappelijke feiten, waaruit in eerste instantie blijkt dat er geen noemenswaardige schade aan de zeebodem plaatsvindt en er ook geen vis gewond raakt door elektrocutie. Foto’s met vissoorten die bloeduitstortingen tonen zweven rond op sociale media. Bij kabeljauw en soms grove wijting staat dat onherroepelijk vast, maar de platvissen die op de foto’s te zien zijn, hebben hoogstwaarschijnlijk zweren of plekken van parasieten op hun huid.

VERWONDINGEN
Ook bij vis heb je zieke exemplaren als gevolg van een verminderd immuunsysteem of invalide exemplaren die door predatoren verwondingen hebben opgelopen en daardoor krampachtig zwemmen. De natuur is niet perfect en tegelijkertijd meedogenloos. Maar een prangende vraag blijft hangen. Hoe kan het dat een aanvankelijk nietszeggend Frans clubje zoveel teweeg kan brengen? En aan de haal gaat met beweringen die gebaseerd zijn op foutieve interpretatie (Hollandse kotters beschuldigen van vissen met de puls in verboden gebied bij de Doggersbank bv).

EMOTIE EMOTIE EMOTIE
Vast staat dat BLOOM meester is in het verspreiden van onzin en het beïnvloeden van ambtenaren en politici die in Brussel wat in de pap te brokkelen hebben. Eigenlijk is het absurd dat BLOOM ermee weg komt. Hoe meer emotie zij tonen hoe meer volgers ze krijgen, al of niet in het bezit van enige kennis over het onderwerp. Maar ja, de Nederlandse vissers hebben te maken met een geduchte tegenstander die sowieso niet gediend is van wetenschappelijke adviezen. Al komen die van een groep wetenschappers die internationaal hoog aanzien genieten.

DEVALUATIE
Wat dit betreft, is het makkelijk voor BLOOM. Het echte debat gaan ze toch niet aan en dus gewoon blijven roeptoeteren en zoveel mogelijk gebruik maken van sociale media. Dat werkt. Twintig jaar geleden was dit nooit gebeurd. Met sociale media als belangrijkste troef hoef je je dus niet in te leven in het onderwerp. Gewoon rondbazuinen en keihard uithalen. Emotie reikt verder dan ratio. Eigenlijk betekent dat een devaluatie van de samenleving. Uiterst treurig dit te moeten constateren. Op andere vlakken gaat het net zo. Verdachten zijn op sociale media reeds veroordeeld nog voordat een rechter uitspraak doet.

Misschien kunnen de spijbelaars na het klimaat ook de pulsvisserij redden

COLUMN

Over pulsvissen weet ik evenveel als over linksdraaiend melkzuur in calorieënconglomeraat. Maar stel je eens voor dat Nederlandse vissers, deskundigen en Kamerleden gelijk hebben.

Dat wil zeggen dat vissen met behulp van de elektrische pulstechniek ‘een duurzamere en milieuvriendelijker’ methode is om vis te vangen dan de tradi­tionele boomkorvisserij. Natuurvriendelijker ook, omdat maar de helft van de gangbare hoeveelheid brandstof wordt gebruikt (vermindering van CO2!) en de bijvangst met 50 procent wordt gereduceerd. Dan is het (gedeeltelijke) verbod van Brussel om deze techniek voortaan te gebruiken, een onbegrijpelijke beslissing die je in populistische taal als een ‘grof schandaal’ mag typeren.
Klimaatvissen

De IJmuider Courant liet gisteren visser Dirk Kraak aan het woord, die naar Den Haag was gekomen om het Kamerdebat hierover bij te wonen: “Pulsvissen is klimaatvissen. In een tijd dat iedereen het over klimaat heeft, willen we niet terug naar de boomkorvisserij.” Deze visser uit Den Helder voelde je koken van woede toen hij de premier van het Koninkrijk aan Zee om hulp riep: “Ik wil dat premier Rutte vóór ons gaat staan. Dat hij zegt: Europa, wat flik je me nou?”
In Nederland zal het straks een ingeburgerd politiek gegeven zijn: klimaatbeleid wordt traditioneel aan rechters en scholieren overgelaten

Verschillende Kamerleden hebben ook de vraag opgeworpen of Mark Rutte achter de schermen in Brussel wel voldoende heeft gedaan om de vissers voor een dure afgang te behoeden.

Nou, die arme premier is heus bezig met dingetjes over het klimaat. De vissers waren amper met de ziel onder hun arm van de publieke tribune in de Kamer vertrokken of Mark, met stropdasloze kraag, ontving een groepje klimaatspijbelaars.

Na een uur ernstig keuvelen over maatregelen, die toch onbespreekbaar waren omdat ze nog niet waren doorgerekend, stonden ze allemaal vóór het Torentje de pers bij te praten. De premier had een dringend beroep gedaan op de spijbelaars: “Ik heb hen gevraagd of ze een rol kunnen spelen, met hun buitenlandse contacten, bij het mobiliseren van de regeringen van andere landen.”

Dit stuk leek bij aanvang saai en ernstig, maar nu mag u ongeremd lachen. De premier die scholieren smeekt om buitenlandse regeringsleiders bewust te maken van de klimaatproblematiek.

Grote Boze Wolf

In Nederland zal het straks een ingeburgerd politiek gegeven zijn: klimaatbeleid wordt traditioneel aan rechters (Urgenda-zaak) en scholieren (Malieveld) overgelaten. Toch een mooie prestatie voor een ­exclusieve beweging voor lieden onder de 17 jaar, die drie weken geleden nog niet bestond en maar vijf dagen na zijn allereerste demonstratie al door de premier wordt ontvangen. En ook door Rob ­Jetten (D66), die voor de gelegenheid de blik van de Grote Boze Wolf tegenover Roodkapje had gekregen.

Ach, het land is nu eenmaal door de sympathieke schoolgaande jeugd gebiologeerd. Zelfs tekenaar Pieter Geenen kon gisteren in Trouw niet met zijn pen van die scholieren afblijven. Misschien is het toch wel een leuk idee om die op een spijbelmiddag naar ­Jean-Claude Juncker en Donald Tusk in Brussel te sturen: na het klimaat wordt misschien de pulsvisserij ook gered.IEDEREEN BEDANKT!

Ondanks de teleurstellende uitkomst voor DE TOEKOMST VAN DE PULSVISSERIJ wil het bestuur van vissersactiegroep EMK iedereen enorm bedanken die afgelopen dinsdag zijn steentje heeft bijgedragen aan de geslaagde pro-puls-manifestatie in Den Haag. Onze leden, hun familieleden en supporters die aanwezig waren - en verder iedereen die via social media de afgelopen weken betrokkenheid toonde. 

Door het voorbeeldige gedrag van onze vissers en hun gezinnen hebben wij wederom een visitekaartje afgegeven. De massale media-aandacht heeft ons mooie beroep opnieuw uitstekend op de kaart gezet. We hebben de kans gekregen onze emotie te tonen aan ons landsbestuur en konden aankaarten dat wij een zeer onzekere toekomst tegemoet gaan.

Onze dank gaat ook uit naar het team van VisNed en Nederlandse Vissersbond en aan alle lokale, landelijke en Europese politici die ons steunen, waaronder mevrouw Annie Schreijer-Pierik (CDA) en de heer Peter van Dalen (CU/SGP) die voor Nederland deelnamen aan de zogeheten triloog.
In het bijzonder danken wij verder minister Schouten. Als vissers waarderen wij haar betrokkenheid,  vooral ook omdat zij de moeite nam bij vissers aanwezig te zijn tijdens de biddag op Urk.

Wij hopen dat er in de toekomst gewerkt gaat worden aan constructieve oplossingen die duurzame visserijinnovaties beschermen tegen invloeden van ongeleide radicale krachten, die opereren op basis van manipulatie, emotie, laster en bedrog en die zo een bedrijfstak die wil innoveren de voet dwars zet.

Nogmaals hartelijk dank iedereen. Blijf vissers vooral steunen, want we zijn er nog lang niet met alle beren op de weg. Zonder vissers geen super gezonde vis, wekelijks vers uit zee.

Met vriendelijke groet,
het EMK-bestuur